Användarstatistik

Faktioner

Roller

Skepp

Aktivt skepp Ägda Skepp

Tillgångar / Timme Medel 1,596,000 Cr / Timme